BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Склад

Склад или портфолио. Думата „портфолио“ е чуждица в българския език и има много значения. Първоначалната му употреба се свързва с епохата на Италианския Ренесанс — така са наричали албумът с картини или архитектурни скици, които художниците и архитектите са представяли пред потенциалните си клиенти или меценати, за да демонстрират своите знания, умения и опит.

За нас тази страничка има и друг смисъл. С течение на годините стана невъзможно да събираме всичко, което сме измислили и произвели, в студиото, а се оказа, че освен кандидат-клиенти, много често я ползваме и ние в ежедневната си работа. Затова тя надхвърли значението на „портфолио“ и се превърна в „склад“, мястото в което да оставяме както текущо създадените проекти, а също и малко по малко да вадим от праха предишните.