Vincinni Chocoland

търговска марка, октомври 2021
Търговска марка за експериментален и учебен център
Лого за фабрика-магазин. Клиент: Макпрогрес

Vincinni Chocoland

Vincinni Chocoland е нов проект на Makprogres - търговски център, който разполага с производствени съоръжения, зали за обучение на бъдещи служители, магазин предлагащ главно продуктовото портфолио на Vincinni, и . Производствената част разполага с малка линия, предвидена главно за бързи тестове на нови разработки, и продобрения на текущи продукти.

Дизайнът на търговската марка е отражение на желанието на търговския център да бъде възприеман като едно царство, да бъде преживяване за всеки посетител, през естетика и взаимодействие.  
 

Първият от новосъздадените продукти във Vincinni Chocoland e Chocolá Handmade.