Fast Gro

Графичен знак, търговска марка, май 2018
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Джи Би Ем Комерс
Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

 

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

Задача: Да се проектира търговска марка Fast Gro, която да се използва за лимитирани серии на локални пазари. Изискването е да е съставена от графичен знак и логотип, които имат възможността да се използват по различни композиционни начини, както заедно, така и отделно. Рядко пренебрегваме отличната четивност на логотипа, особено в търговска марка. В този случай усещането за растеж и нещо недостигнало края бе избрано и от клиента. 

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка

Графичен знак Fast Gro,
 търговска марка