Magnum Medical

търговска марка, април 2020
Търговска марка Magnum Medical. Клиент: ДСБ ООД
Търговска марка Magnum Medical. Клиент: DSB

Лого Magnum Medical. Клиент: ДСБ

Търговската марка Magnum Medical стои върху продуктите на ДСБ ООД, чието предназначение е медицина, санитария и хигиена — един винаги актуален избор за всяко семейство и за всеки дом.