Lactima Vita

Графичен дизайн на търговска марка, декември 2022
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Лактима 
Търговска марка Lactima Vita

 

Търговска марка Lactima Vita,
 основен вариант

 

Търговска марка Lactima Vita,
 цветни варианти

 

Lactima Vita е търговска марка, разработена за новата линия млека на Лактима АД. Тя адресира младите, активни хора, които не правят компромис между динамичното градско съвремие и здравословния начин на живот. Марката е предвидено да се използва в различни цветови варианти, черно-бяла или негативна, което прави възможно приложението ѝ във всички мислими форми на опаковка и рекламни материали. Търговска марка Lactima Vita,
 приложение

Търговска марка Dual Max