Bee Happy

Графичен дизайн на търговска марка, февруари 2021
BeeHappy TM
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Джи Би Ем Комерс

BeeHappy TM

Търговската марка BeeHappy е разработена специално за серия семена на медоносни цветя, с което изпълнява две важни функции: добавя вкусен медец към менюто ни и допринася за благоприятна среда за живот и размножение на пчелите. Показани са пълноцветен, черно-бял негативен вариант (позитивният е очевиден).

BeeHappy Packs