Екофол – 35 години професионализъм и отговорност

Графичен знак, октомври 2023
Дизайн на графичен знак. Клиент: Екофол
Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

 

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

Екофол на 35 години. Догодина. Сякаш беше вчера, когато създадохме дизайна на графичния знак, билбордите, входните арки и сцени, фланелки, шапки, балони, покани, дори и торти за празника на Екофол по случай 30 годишнината. Последната ни задачата е: Да повторим упражнението. Започнахме с дизайн на марката, като използваме момента да върнем червеното като фирмен цвят. Цвят, използван за първата марка на фирмата – Лактофол и припознат от партньорите на фирмата като "техен" в селскостопанския бранш.

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого

Екофол - 35 години професионализъм...,
 графичен знак,
 лого