Фондация От нас зависи

Графичен дизайн на марка, март 2023
Дизайн на графичен знак и фирмена идентичност. Клиент: Фондация От нас зависи 
Фондация От нас зависи, лого, фирмен стил

 

Фондация От нас зависи, лого

 

Задача: Моля да направите лого за Фондация От нас зависи. На латиница името ще е It’s Up To Us foundation. Историята е, че това е новосъздадена фондация от хора, които имат опит с развитието на хуманитарен център за помощ. Сега фондацията ще служи за всякакви инициативи където хора и бизнес да подпомагат уязвими групи нуждаещи се в България или извън нея. В момента трудно се обединяват около идеята за лого – някои искат да е нещо по-модерно и различно от типичните за фондациия лога, други искат да си е класиката където символи са кръг, ръчички, прегръдки и т.н. Нямат идея за конкретен цвят. Действайте.

Ние действаме...

Фондация От нас зависи, лого

Фондация От нас зависи, лого

Фондация От нас зависи, лого

Фондация От нас зависи, лого

Фондация От нас зависи, лого

Фондация От нас зависи, лого