Dual Max Technology

Графичен дизайн на търговска марка, октомври 2022
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Екофол 
Търговска марка Dual Max

 

Търговска марка Dual Max

 

Търговската марка Dual Max е разработена по поръчка на Екофол АД, за да отличи технология на производство на карбамид с два инхибитора. Графичния знак бе поискан като допълнение към логотипа за да може да се имплементира самостоятелно, без логотипа, на различни рекламни носители.

Търговска марка Dual Max

Търговска марка Dual Max

Търговска марка Dual Max

Търговска марка Dual Max.

Търговска марка Dual Max. Графичен знак върхи значки.

Търговска марка Dual Max. Графичен знак върху раница и възглавница.