Grow City

Графичен дизайн на търговска марка, август 2022
Графичен дизайн на ърговска марка. Клиент: Джи Би Ем Комерс 
Търговска марка Grow City

Търговска марка Grow City

Търговската марка Grow City е разработена за стоки и услуги, пряко насочени към градските потребители. Тя подкрепя различни производства на клиента ни и същевремено му дава възможност за развитие. Предвидено е да се възприема като глобална марка, не само за семена и течни торове, но и за различни артикули и продукти в сверата на градинарството.   ​

Търговска марка Grow City

Търговска марка Grow City

Търговска марка Grow City Търговска марка Grow City. Графичен знак върхи етикети.

Търговска марка Grow City.

Търговска марка Grow City върху фланелка.