Mogic

Търговска марка, фирмен стил, април 2023
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Моджик 
Търговска марка Mogic

 

Търговска марка Mogic

Задача: Дигитална агенция Mogic e бутикова, където не само имаме лично отношение към клиентите, а се превръщаме в неразделна част от техните екипи и развиваме всеки един бизнес като наш. Логото трябва да показва ясно преимуществото, че работим с ясни цели за постигането на конкретни резултати, благодарение на данните и опита, с които разполагаме. Името е с директно подсещане за Logic & Magic и за да е още по-ясно сме го казали директно в слогана. Логото изцяло се използва в социални мрежи и документи, така че по-скоро се търси логотип, който да бъде максимално компактен.

Разработихме комбинирана марка съдържаща в себе си графичен знак, който може да се използва в определени задачи, както самостоятелно, така и в съчетание с логотип.

Търговска марка Mogic

Търговска марка Mogic

Търговска марка Mogic

Търговска марка Mogic

Търговска марка Mogic

Търговска марка Mogic