55 години Булстрад

графичен знак, май 2015
55 години Булстрад.
Дизайн на графичен знак. Клиент: Булстрад

Графичен знак

Добрите отношения с клиента се градят на добрия резултат от работата ни. Може би заради това имахме удоволствието да създадем знакът за 55-годишнината на Булстрад. Стилистиката и въздействието на знака запазват и продължават постигнатото в  знака, създаден за 50-годишнината. Така се изгражда приемственост. Така се изгражда стабилност във визията на най-доброто ни застрахователно дружество. Така се изгражда разказ, сага. Марката се използва през цялата календарна година върху всичките рекламни и информационни материали на дружеството, затова са и задължителните варианти: на латиница, както и в по-компактна композиция.

55 години Булстрад. Латиница и кирилица.