Fantasia in cucina

Търговска марка, декември 2015
Fantasia in cucina TM
Графичен дизайн на търговска марка. Клиент: Makprogres

Fantasia in cucina Trademark

Търговската марка Fantasia in cucina има голяма предистория и даде названието на цяла серия продукти, които станаха съставна част от портфолито на Макпрогрес. Появата и развитието ѝ заслужават отделен разказ. Разработката на марката беше удоволствие, съчетано с предизвикателство. Победителят премина строгото сито на вътрешния конкурс и беше избран от клиента, с което онагледи девиза на всяка надпревара: „Нека най-достойният победи!“

Fantasia in Cucina TM Implementation