BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Браво

търговска марка, април 2015
Браво.
Редизайн на търговска марка. Клиент: Макро-Кор

Търговска марка Браво.

Целта на редизайна е да се запазят познаваемостта на старата марка и да се отстранят недостатъците. Това, което направихме: категорично запазване на основните графични елементи като композиция и колорит, с което постигнахме съвършена приемственост; избор на по-съвременен шрифт и използване на малки вместо главни букви, с което повишаваме четивността; преместване и уточняване на допълнителните елементи (листенцата); деликатни промени в ритъма и извивката на зелената вълна; премахване на ненужни контури, с което марката стана по-изчистена и съвременна. Резултатът е... „Браво“.

Преди и сега.

 следващ проект: >> Александар Парк
 предишен проект: 55 години Булстрад <<