BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

50 ГОДИНИ БУЛСТРАД

графичен знак, октомври 2010
50 ГОДИНИ БУЛСТРАД
Графична марка. Клиент: Булстрад Виена Иншурънс Груп

50 ГОДИНИ БУЛСТРАД

50 години от създаването на „Булстрад“ (1961 г.). Първото в България външно застрахователно и презастрахователно акционерно дружество, yчредeнo с ПМС 155/31 от юли 1961 година, с цел да обслужва търговския стокообмен, всички видове транспортно застраховане, международния туризъм, задграничното строителство и редица други интереси в чужбина.

Във връзка с тази годишнина ни бе възложено да проектираме марка с възможност да се апликира на всички рекламни материали на дружеството през годината.

50 ГОДИНИ БУЛСТРАД

Разнообразието на рекламните материали води и до различни варианти на приложение на марката. Използването й съвместно със запазения знак на дружеството е задължително условие в много от случаите на употребата й.

 

 

Алтернативна композиция. 50 ГОДИНИ БУЛСТРАД.

Насоката на създаване на марката бе съвсем нетрадиционна за застрахователно дружество. Негласно приетото правило, формата на елементите да бъде строга, твърда и монолитна бе пренебрегната за сметка на едно ефирно и подвижно излъчване. Стремяхме се подсъзнателно знакът да се възприема като движеща се преплетена лента. Близостта на възприятието с художествената гимнастика също не е случайно. Контролът на уреда (продукта), сигурността на спортиста (застрахователя), лекотата на движенията (работата), удоволствието в публиката (застрахования) се получават само след дългогодишен труд и натрупване на много опит (50 години Булстрад).

 

 следващ проект: >> Brownie
 предишен проект: Булстрад Бонус <<