BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

50 ГОДИНИ БУЛСТРАД


Проектиране на графична марка за Булстрад Виена Иншурънс Груп

50 години от създаването на „Булстрад“ (1961 г.). Първото в България външно застрахователно и презастрахователно акционерно дружество, yчредeнo с ПМС 155/31 от юли 1961 година, с цел да обслужва търговския стокообмен, всички видове транспортно застраховане, международния туризъм, задграничното строителство и редица други интереси в чужбина.

Във връзка с тази годишнина ни бе възложено да проектираме марка с възможност да се апликира на всички рекламни материали на дружеството през годината.

Разнообразието на рекламните материали води и до различни варианти на приложение на марката. Използването й съвместно със запазения знак на дружеството е задължително условие в много от случаите на употребата й.

 

 

Насоката на създаване на марката бе съвсем нетрадиционна за застрахователно дружество. Негласно приетото правило, формата на елементите да бъде строга, твърда и монолитна бе пренебрегната за сметка на едно ефирно и подвижно излъчване. Стремяхме се подсъзнателно знакът да се възприема като движеща се преплетена лента. Близостта на възприятието с художествената гимнастика също не е случайно. Контролът на уреда (продукта), сигурността на спортиста (застрахователя), лекотата на движенията (работата), удоволствието в публиката (застрахования) се получават само след дългогодишен труд и натрупване на много опит (50 години Булстрад).

 

 следващия проект: >> Престиж