BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ЗВЕЗДИ НА ПЪТЯ

графичен знак, май 2011
Звезди на пътя.
Марка за кампания „Звездата на пътя си ти. Карай внимателно!“.

Графичен знак за кампания Всички ние на пътя.

 

Кампанията за подпомагане на МВР и Пътна полиция — СДВР в борбата за безопасност на движението се организира от евродепутат Илиана Иванова и групата на ЕНП. Тя е част от международната кампания на ООН — „Десетилетие на действия за безопасност по пътищата 2011-2020“. Марката напомня на предупредителен знак от Закона за движение по пътищата.

Алтернативни композиции. Всички ние на пътя.

Различните варианти на композиция позволяват гъвкавото използване на марката за разнообразни цели.
Съкратеният вариант на посланието предполага човек да си зададе въпроси за начина, по който се държим на пътя. За нашата култура като участници в пътното движение не само като водачи на МПС, но и като пешеходци.

Цветови варианти. Всички ние на пътя.

 следващ проект: >> Българска асоциация за устойчива енергия