BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ


Графичен знак и логотип.

Българска асоциация за устойчива енергия (БАУЕ) е неправителствена организация, ангажирана с повишаването на информираността и квалификацията в сферата на опазването на околната среда, чрез производството и използването на устойчива енергия. Задачата ни бе да създадем строг графичен знак с логотип на кирилица и латиница, обединяващ три основни направления: енергия от земята, водата и слънцето.

 

 

 

 

 следващия проект: >> Енергоинвестмънт