BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ВЕГА ФИНАНС КОНСУЛТ

Проектиране на графичен знак и логотип.
Вега Финанс Консулт

Лого Вега Финанс Консулт

На път с решението на съда за регистрация на фирмата, клиентът ни мина през студиото с една задача. Създаване на графичен знак. Усмивката беше на лицата ни не заради новия проект. Усмихнахме се на факта, че в първоначалните инвестиции, наред с разходите по регистрация и узаконяване беше отделил внимание и средства за корпоративния дизайн. Създаването на графичен знак бе наложително. За дооформяне на документите се нуждаеха от печат, а печатът е част от фирмения стил..., а закъде фирмен стил без графичен знак...

Алтернативна композиция и кратка форма

Не само заради изключително краткия срок за обмисляне на проекта, но и заради изискванията на клиента се спряхме на логотип базиран на стандартния шрифт Myriad Pro.

Вариант на кирилица

Разработването на логотипа на кирилица в повечето случаи е задължително.

   Фирмен Печат

След като клиентът одобри графичния знак, логотипа и основния шрифт, изпълнихме основната част от задачата. ВФК си имаше печат и управителят можеше спокойно да продължи с банкови сметки, счетоводство, документи. За останалите акцидентни материали (бланки, пликове, визитки, папки) ще се погрижим след уточняване на адрес на офиса, телефони и друга стандартна информация.

 

 

 следващ проект: >> Atmus