BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ПРЕСТИЖ


Проектиране на корпоративна идентичност.
Логотип, акциденция


Десет години след създадения от нас логотип на водещата в бранша българска компания за производство на захарни изделия Престиж-96 ООД се налага осъвременяването на основната визия на фирмата.

Запазването на червеното поле под логотипа, свързано с графичния дизайн на опаковките на компанията и вълната като елемент е задължително условие при този проект. Олекотяването на тежкия логотип, неговото осъвременяване и същевремено запазване на основните параметри на шрифта накара членовете на екипа ни да покажат познанията си в тази област.

При създаването на дизайна на акцидентните материали, както и като част от цялостната корпоративна визия бяха създадени и вълнообразни елементи подкрепящи графичния знак на компанията.

Различните формати пощенски пликове, специфичното им приложение от компанията и корпоративната визитна картичка са задължителен елемент от фирмения стил.

Като част от проекта е разработена фирмена папка за оферти, договори и официална кореспонденция. Графичният дизайн на компакт-диск с обложка допълва възможноста на фирмата да представя продуктите си чрез различни мултимедиини програми.

 

Поради наличието на разнообразни МПС, екипът ни се спря на емоционално цветово решение при проектирането на корпоративната визия на автомобилния парк.

 

 

 следващия проект: >> New Balance