BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Unilat

Адаптация на търговска марка, януари 2011
Адаптация на търговска марка. Клиент: Унимед фарма
Адаптация на търговска марка. Клиент: Унимед фарма

Адаптация на търговска марка. Клиент: Унимед фарма

Адаптацията на търговската марка бе възложена на нашия екип за да се повиши четливостта и същевременно да показва по-ясно възможността на продукта да намалява вътрешноочното налягане.

Създадохме подкрепящ графичен елемент за този продукт. Той подкрепя марката на всички рекламни материали и същевременно дори и самостоятелното му използване препраща реципиента към вече видяната търговска марка.

Адаптация на търговска марка. Клиент: Унимед фарма

 

 следващ проект: >> Енергоинвестмънт