BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ЛАКТОФОЛ

търговска марка, корпоративен стил, декември 2012
Търговска марка и корпоративен стил.
Клиент: Екофол
Търговска марка и корпоративен стил. Клиент: Екофол

Лого Лактофол

Търговската марка „Лактофол“ е проектирана с цел да бъде основна и неразривна част от цялостен корпоративен стил на Екофол АД. Рискът при създаване на една съвсем нова графична концепция е минимизиран от разпознаваемостта на словната марка и продуктите на производителя, както и от доверието към компанията.

Разработена е и на латиница като основно изписване при продуктите за износ.

Вариант кирилица и латиница

 

Индивидуалният шрифт е съчетан с графичния елемент по начин, по който могат лесно да бъдат използвани и отделно за различни нужди. Единствената и необходима препратка към старата марка е запазването на цветовия характер на логотипа.

Цветови варианти

 

Основната графична форма на марката създава едновременно усещане за листо и капка. Използва се и като поддържащ графичен елемент в цялостната концепция на фирмения стил на Екофол и Лактофол.

Акцидентни материали

Към основните материали, подкрепящи марката, е разработена и работна папка за фактури, сертификати и друга ежедневна търговска документация.

 

Папка

 

Използването на еднотипна графична концепция при акцидентните материали на търговската марка и фирмата производител дава възможност за обединение на емоционалното възприятие и същевременно точното разпределяне на доверието на потребителите към качеството на продуктите и на доверието на едрите търговци към съвременните производствени мощности на предприятието.

Brand book. Лактофол бранд бук.

За нуждите на фирмата производител и по нейно изрично изискване бе създадено Ръководство за употреба на фирмения стил (Brand book). В него ясно и точно е описан начина на изграждане на търговската марка, композиционните и цветовите особености, основните документи, както и поддържащите елементи, част от корпоративния стил.

 

 следващ проект: >> Русе 2019