BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ЕКОФОЛ

ТЪРГОВСКА МАРКА, КОРПОРАТИВЕН СТИЛ, декември 2012
Корпоративна идентичност. Марка, логотип, акциденция и ръководство.
Проектиране на корпоративна идентичност за Екофол. Графичен знак,
 логотип,
 акцидентни материали.

Запазен знак Екофол

Създаването на фирмен стил на Екофол АД е едно прекрасно логистично упражнение с няколко неизвестни. То е свързано пряко с наложителното осъвременяване на търговската марка „Лактофол“ и неразривната, в много случаи пречеща връзка между име на търговска марка и име на производител. Първоначалното желание на компанията беше да осъвременим досегашния запазен знак на фирмата. За щастие бързо стигнахме до правилната посока. Нов графичен знак и логотип за Екофол АД, запазвайки до голяма степен цветовите характеристики, и акцидентни материали свързани с графичната концепция на търговската марка.

Знак и логотип

Индивидуалният шрифт (кирилица и латиница) е проектиран на базата на Grotesk. Класически безсерифен шрифт с ясно и категорично излъчване, запазващ четливостта си при различни размери и годен за възпроизвеждане върху различни по вид рекламни материали.

Варианти лого на латиница и кирилица

При регистрацията на графичния знак и логотипа използвахме черно-белия позитивен вариант. Така оставяме възможност за използване не само на основните цветове на фирмения знак, но и възможност за известно разнообразие.

Цветови варианти

Като решение в цялостния графичен дизайн се приема възможността за използване на запазения знак в негативен вариант.

Палитра

Използван по този начин в акцидентните материали (визитни картички, бланки, пощенски пликове, папки), знакът спомага за умишлено търсените препратки между графичния стил на Екофол и Лактофол.

Акцидентни материали

Ясната и точна графика на запазения знак и добрата му разпознаваемост, позволяват при необходимост използването на алтернативни цветове. Трите групи от пастелни тонове, съдържащи тъмен и светъл цвят помагат за изграждането на необходима маркетингова политика в отделни направления.

Акцидентни материали

Наред със създаването на графичния знак, индивидуалния шрифт и акцидентните материали на Екофол АД, по желание на клиента разработихме и Ръководство за използване на фирмения стил.

Brand book

 

 

 следващ проект: >> Лактима Балкан