BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Лактима Балкан '14


Редизайн на търговска марка.
Клиент: Лактима

Добре свършената работа носи задоволство. Много добре свършената работа привлича и нови клиенти.  Търговската марка Лактима Балкан е много добре свършена работа. Въпреки това, когато на дневен ред дойде задачата за редизайн на опаковките на Лактима АД, започнахме работа с редизайна на търговската им марка. Пробен камък за промяната стана времето, през което марката беше в употреба. Дистанцията на времето ни позволи да я погледнем с нов, по-взискателен поглед. Времето, прекарано в работа, развива и графичната култура на дизайнера. Времето ни позволи да погледнем марката с нови очи. Критичният поглед и анализ раздели същественото от несъщественото в предишния вариант на търговската марка. Премахнахме излишното, изчистихме графиката на всеки елемент, изведохме до съвършенство композицията.


Обновената версия на търговската марка Лактима Балкан на пръв поглед не се различава от предшественика си, което е за хубаво – лоялните потребители продължават да виждат в нея познатата марка, гарант за качеството на продукта. Едновременно с това е опростена цветната схема. Изцяло преработена е типографията, особено в българската версия. Композицията е по-спокойна и хармонична. Тези промени не са самоцел. Резултатът от работата ни е една по-четивна, по-пригодна за употреба търговска марка.

 

 следващия проект: >> Доверие СБТ