Isopower

търговски марки, септември 2014
Isopower.
Графичен дизайн на търговски марки. Клиент: Спорт Биофуудс

Търговска марка Isopower.

Заданието: „Произвеждам сокчета Isopower. Не трябва да изглеждат така... може би.“ ни даде свобода за работа. Стъпка първа – изграждане на търговска марка, насочена към целевата група. Стъпка втора – цветови облик на марката със скритото намерение той лесно да се адаптира за различни области на приложение. Тъмносиньото да е почти черно и сивото да може да се изпълнява и в сребърен бронз. Стъпка трета – адаптация на марката за различни продукти от серията. Решението беше по-скоро маркетингово отколкото дизайнерско. Не само заради съкращаване на марката ISOpower но и със създаване на възможност индикаторният цвят да се появява директно в търговската марка. Това определено е свързано и с развитието на продуктовата гама. Стъпка четвърта – подкрепа на марката с това, което се използва най-често във и около спортните зали. Стъпка пета –  етикетите...

Едноцветен вариант. Серия търговски марки
Цветови решения.
Брандиране.