Апи-Ив

графичен знак, ноември 2014
Апи-Ив
Дизайн на фирмен знак и логотип. Клиент: Апи-ИВ

Графичен знак и логотип за Апи-Ив.

Графичния знак на Апи-Ив беше поръчан заради едни етикети. Стана малко като приказката за копчето и балтона. Клиентът ни спомена: Трябват ми етикети за мед. По-шарени. По-простовати. По-елементарни. Трябва и една листовка, която да я раздаваме на празника на селото... Трябва да се появи и фирмата на тях, която обаче си няма знак. Дали да не направиме нещо по въпроса?

Цветни варианти.

Основния слоган си го каза без да подозира, кoгато остави мостри от меда.
За основни цветове използвахме синьо и жълто. Цветовете от кошерите на клиента и като всеки графичен знак го проектирахме в черно-бял вариант.


Цветни варианти. Брандирани кошери.