Кронос

графичен знак, ноември 2008
Дизайн на графичен знак и фирмена идентичност.
Кронос

Графичен знак на Издателство Кронос

След дългото присъствие на Издателска къща Кронос само с типография, нашите приятели решиха, че е дошло времето за отличаващ ги графичен елемент. За нас беше ясно какво се изисква – книга.

Алтернативна композиция. Варианти на латиница и кирилица. Позитив и негатив.

Към този знак добавихме названието и определихме цветовия облик на издателството, както и разположението му в различните акцидентни материали.

Акцидентни материали. Фирмена идентичност.