Beacon to Bulgaria

търговска марка, август 2008
Beacon to Bulgaria.
Дизайн на търговска марка. Клиент: Мартели ООД

Търговска марка Beacon to Bulgaria. 

Името на списанието е и търговска марка. Beacon to Bulgaria е периодично списание за България. То отразява събития и факти, които могат да популяризират доброто име на страната ни.

Цветови варианти. Beacon to Bulgaria.

Марката е разработена така, че да променя своя цвят в зависимост от колорита на корицата и същевременно да отличава различните броеве.

Акцидентни материали. Beacon to Bulgaria.

Разработени са и основни акцидентни материали, подпомагащи работата на екипа на списанието.

Корица за списание Beacon to Bulgaria.

Съвместно с разработването на марката са разработени и кориците на първите няколко броя на списанието.