BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

BEACON TO BULGARIA

търговска марка, август 2008
Beacon to Bulgaria.
Дизайн на търговска марка. Клиент: Мартели ООД

Търговска марка Beacon to Bulgaria. 

Името на списанието е и търговска марка. Beacon to Bulgaria е периодично списание за България. То отразява събития и факти, които могат да популяризират доброто име на страната ни.

Цветови варианти. Beacon to Bulgaria.

Марката е разработена така, че да променя своя цвят в зависимост от колорита на корицата и същевременно да отличава различните броеве.

Акцидентни материали. Beacon to Bulgaria.

Разработени са и основни акцидентни материали, подпомагащи работата на екипа на списанието.

Корица за списание Beacon to Bulgaria.

Съвместно с разработването на марката са разработени и кориците на първите няколко броя на списанието.

 

 следващ проект: >> Аптеки А+
 предишен проект: Издателска къща Кронос <<