BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

BEACON TO BULGARIA

графичен знак, август 2008

Дизайн на търговска марка. Клиент: Мартели ООД

Името на списанието е и търговска марка. Beacon to Bulgaria е периодично списание за България. То отразява събития и факти, които могат да популяризират доброто име на страната ни.

Марката е разработена така, че да променя своя цвят в зависимост от колорита на корицата и същевременно да отличава различните броеве.

Разработени са и основни акцидентни материали, подпомагащи работата на екипа на списанието.

Съвместно с разработването на марката са разработени и кориците на първите няколко броя на списанието.

 

 следващия проект: >> Vitapharm