Doma

търговска марка, септември 2008
Doma.
Проектиране на търговска марка.
Клиент: Си-7 Комерсиал

Търговска марка. Doma.

„Дома“ е силна словесна марка, механично получена от „Dolci della Mamma“. Българинът прави асоциация с „дом“, което съвпада с основния начин на употреба (домашен) и целевата група (семейни жени в активна възраст) на продуктите на Си-7. При създаването на тази марка имахме сравнително рядката за български дизайнер възможност да проектираме един и същи знак и на български, и на латиница. Подходящите букви ни позволиха да намерим успешен компромис. Създаденият за целта шрифт и умелото съчетание на главни и редовни букви направи присъствието на „Дома“ силно и адекватно за най-различни пазари.

Визия Doma.

Беше проектиран и втори вариант на марката, в който беше отразено изричното желание на клиента ни в нея да се вгражда и надписа „Dolci della Mamma“. Тематично подбрани графики формират фактура, която подкрепя марката, добавяйки към съвременното й излъчване нюанс на домашен уют.

 

Цветови варианти Doma.

Проектирайки търговската марка за Си Комерсиал 7 не забравихме главната й цел — присъствието й върху опаковките на даден продукт. Успоредно с проектирането й отделихме време и сили за отговори на въпроси от областта на маркетинга и продуктовото позициониране. Така стигнахме до избор на цветови решения и графична концепция за тази марка.