Пространство за танц

графичен знак, ноември 2014
Пространство за танц.
Графичен знак. Клиент: Фондация Пространство за танц

Графичен знак.

Получихме интересна задача да създадем графичен знак за Фондация Пространство за танц. Тя има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер с основни цели да насърчава, съдейства и подпомага развитието на танцовото изкуство и в частност на съвременния танц в България. Основното желание на основателите на фондацията беше да няма танцуващи фигурки, да е стилно и абстрактно.

Алтернативна композиция,
 и вариант латиница и кирилица.

Проблем беше голямата разлика в изписването на кирилица и латиница. Удачно решение се оказа използването на кондензиран сансерифен шрифт. По този начин оставихме възможност за многообразни композиционни решения. Цветовия характер на елементите ни накара в едноцветния вариант да приемем ясно разграничаване на позитив и негатив, без това да нарушава общото излъчване на формата и структурата на знака.

 

Цветни варианти.