BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Колонтай

графична идентичност, септември 2014
Колонтай.
Графична идентичност на фирма за преводи. Клиент: Колонтай

Запазен знак Колонтай.

След близо четвърт век работа, Агенция за преводи Колонтай пожелаха да посрещнат юбилея със съвременна визия и нов сайт. Започнахме от графичния знак и акцидентните материали. Предложенията ни достигнаха до тях много по-бързо от техния избор. Искаха си и трите…Графичният знак се комбинира със спокойното изписване на името чрез шрифта Hermes Bg. По този начин вариантите за композиция между графичния знак и логотипа са безкрайни. От акцидентните материали най-важни се оказаха бланките. При дизайна им се съобразявахме с редица изисквания: захващане от папки, цветни ъгълчета и подгъване, допълнителни знаци за стандартизация, начин на подпечатване и др.

Алтернативна композиция. Латиница и кирилица.
Акцидентни материали.

 

 следващ проект: >> Isopower
 предишен проект: Лактима Балкан <<