BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Колонтай


Графичен знак и фирмена идентичност.
Клиент: Колонтай

След близо четвърт век работа, Агенция за преводи Колонтай пожелаха да посрещнат юбилея със съвременна визия и нов сайт. Започнахме от графичния знак и акцидентните материали. Предложенията ни достигнаха до тях много по-бързо от техния избор. Искаха си и трите…Графичният знак се комбинира със спокойното изписване на името чрез шрифта Hermes Bg. По този начин вариантите за композиция между графичния знак и логотипа са безкрайни. От акцидентните материали най-важни се оказаха бланките. При дизайна им се съобразявахме с редица изисквания: захващане от папки, цветни ъгълчета и подгъване, допълнителни знаци за стандартизация, начин на подпечатване и др.


 

 следващия проект: >> Isopower