BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Business Group Consult

Фирмен знак, декември 2013
Business Group Consult Logo
Графичен дизайн на фирмен знак. Клиент: BGC

Business Group Consult

Първото, с което започнахме редизайна на  сайта на Business Group Consult, беше да пооправим логото им. Запазихме идеята за трите квадратчета и вписаната в тях абревиатура. Допълнихме новото лого с кондензирания вариант на Akzidenz-Grotesk, като си позволихме да направим кирилицата такава, каквато трябва да бъде като за счетоводна къща.

Новото лого си поиска и нов фирмен печат, за който се наложи и създаването на черно-бялата версия на логото.

 

 следващия проект: >> Доверие СБТ