Хипер

търговска марка, май 2009
Хипер.
Дизайн и адаптация на търговска марка.
Клиент: Престиж 96

Търговска марка. Хипер.

Историята на тази марка започна от продукта: по-голяма вафла, която да се конкурира с аналогичните продукти на останалите български производители. В заданието за словната марка се отхвърляше категорично използването на допълнителни индикатори като „ХХL“, „Max“ и техни аналози и производни. Предприетият брейнсторминг роди три подходящи названия. „Хипер“ беше крайният победител. Търговската марка като формат и излъчване беше проектирана в пряка зависимост с дизайна на опаковката и подкрепено от слогана „Вафла за големи“.

Вариант на латиница. Хипер.

Следващата стъпка беше разработването и на латиница, наложено от непрекъснатото увеличение на интереса към продукта от други страни.

Черно-бял вариант. Хипер.
 

Утвърждаването на марката и разширяването на производствените мощности накараха производителя да разработи и допълнителни вкусове.

Търговски марки за гама продукти. Хипер.