Atmus

търговска марка, декември 2014
Търговска марка за храни за гълъби. Клиент: Saminvest
Дизайн на търговска марка за храна за гълъби Atmus.

Търговска марка Atmus позитив.

Atmus негатив

 

Търговска марка Atmus - цветна,
 монохромна,
 черно-бяла