BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

ALDES PROPERTY


Графичен знак, логотип, визитки, бланки, пощенски пликове, печат.

Консултантско дружество Алдес имоти успява да наложи високи стандарти в обслужването на своите клиенти. Занимава се с покупко-продажба на недвижими имоти и посредничество в тази област, извършване на маркетингови проучвания и анализи на пазара на недвижима собственост, оценяване и управление на недвижими имоти, консултантнски и други услуги, обхващащи търсенето, предлагането и наемането.

 

 

Основно изискване на клиента в този проект бе желанието му графичния знак да се разграничи от разпространеното напоследък изображение на къщички и покриви върху знаците на фирми от този бранш и същевременно да остане идеята именно за къщички и покриви.

Акцидентните материали, като част от корпоративната идентичност (бланки, визитки и пликове) са ясно разделени чрез цветовия си облик, на кирилица и латиница. Това е проектирано в подкрепа на начина на работа и разпределението на фирмената структура.

Използване на светло зеленото и кирилица при работа свързана с регионални структури и имоти и контрастното тъмно зелено за международни проекти на фирмата.

Папката е проектирана с възможност да раздели официалните документи, писма и договори с размер 21х29.7 см от рекламните флайери за допълнителни предложения с размер 11х29,7 см.

 

 следващия проект: >> Almi