BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

MAKPROGRES

търговска марка, корпоративен стил, април 2010
Запазен знак, корпоративна идентичност и брандиране
Корпоративна идентичност Makprogres

 

 Лого,
 запазен знак Makprogres

 

Запазеният знак на Макпрогрес е проектиран с желанието да съчетае досегашната представа за компанията, като човечна и близка да потребителите и същевременно сериозен и делови партньор в бранша. Свободен и ритмичен като графика знак, изобразяващ буквата „М“. Излизането извън строгата форма, в съчетание с идеята за сглобяване на едно цяло от различни части, както при мозайките, създава определена емоция и препратка към историческите корени и ценности.

Варианти лого на латиница и кирилица

Съставен е от две части: графичен знак и индивидуален шрифт. Пропорциите и големините им един спрямо друг не са фиксирани. Създадена е възможност за комбинативност при решаването на различни визуални задачи. В подкрепа на тази комбинативност е и възможността за използване на допълнителни цветове, без да се нарушава четливостта и въздействието на самия графичен знак.

Всички компоненти от корпоративния дизайн на Макпрогрес са разработени в два езикови варианта. Английски език, за използване при международна официална бизнес кореспонденция и Македонски, за регионални и вътрешнофирмени дейности.

Лого. Пейзажна композиция

 

Цветни варианти лого

Акцидентните материали са разработени според изискванията и нуждите на клиента. Основната насока беше рязкото разграничаване на графичния дизайн на фирмата от дизайна и графичните елементи на нейните собствени търговски марки и продукти.

Пощенски плик. Писмо. Бланка. Визитки.

Плик. Диск.

Особено внимание е отделено на формата и начина по който се формира папката на Макпрогрес. Проектирана е специално за делова кореспонденция, оферти, договори, официални и придружителни писма, ненадхвърлящи 10 листа. Папка

В корпоративния дизайн на Макпрогрес са разработени и основни графични елементи, обслужващи мрежата от супермаркети и магазини. Торби

Корпоративният дизайн на Макпрогрес е представен в пълния си вид в „Ръководство за използване“ или ползвайки англоезичния термин — в Brand Book. За информация, може да го  разгледате тук.

 

 следващ проект: >> Aldes Property
 предишен проект: New Balance <<