Makprogres 20 years

графичен знак, март 2010
Проектиране на графична марка, щемпел.
Клиент: Макпрогрес

Задание: Проектиране на марка, свързана с двадесетгодишнината от основаването на Макпрогрес. Марката трябва да се апликира както към запазената марка на фирмата, също така и да се ползва самостоятелно. Колоритът и цветовият облик на знака да напомнят за Макпрогрес и същевременно да има асоциация за основните производства.

Двуцветен вариант

Графичния знак е проектиран също и в едноцветен и двуцветен вариант, за да се даде възможност за универсалното му приложение.

 

Едноцветен вариант