Сагата Макпрогрес продължава Naturaлно

Сагата Natura. Сагата Naturaлно
Търговска марка, серии опаковки от А до Я. Клиент: Макпрогрес

Проектът Natura заема съществено място в работата на студиото през 2013-та година. Създали сме дизайн на стотици търговски марки и хиляди опаковки, но този проект концентрира в едно усилията и уменията ни. Показа на самите нас какво можем и как можем още да подобрим работата си. Всяка една позиция по този проект е описана в разделите за Търговска марка и Опаковка на нашия Склад. А тук ще опишем работата, която стои зад тях и комуникацията ни с клиента, пътят, който е извървян, докато се стигне до конкретната опаковчица за сурови семена Natura.

 

Марката Natura

Описанието на задачата, рамките, в които трябваше да работим и целите, които трябваше да постигнем вече присъстват в нашия сайт. Всяко лого, търговска марка, всеки проект започват в момента, в който започваме проучването по него: текуща ситуация на пазара, динамика на развитие, конкуренти, качествата и предимствата на продукта. На базата на това проучване се формират формални критерии и посоки, които определят какво не трябва да правим. Създава се представа – все още твърде неопределена, за това как трябва да изглежда бъдещата марка. Представата е на ниво интуиция, предчувствие и усещане. С тази представа дизайнерът заспива, събужда се, крачи по улиците или зарежда бензин в колата си. Понякога тази представа директно се трансформира в графичен знак или в негова характерна особеност, понякога остава да отлежи в главата, докато дойде ред на молива и листа хартия. Дизайнът се мисли в картинки, затова се драска и рисува до тогава, докогато всеки вариант е или отречен, или е намерил излъчването си, характерната си особеност, заради която получава правото да се състезава с другите.

Процес лого дизайн.

Предложенията от този етап не достигат до клиента, затова не е необходимо и тяхното завършване, стига да е намерено главното и характерното на варианта. Друг е въпросът, когато започне работата по вариантите, които ще бъдат представени на вътрешно обсъждане в студиото и след това – ще бъдат предложени и на клиента. Тогава няма място за компромиси. Това го изисква не само професионалната етика, но и простичкия факт, че клиентите ни са специалисти в друг вид дейности, не и в дизайн, затова не можем да искаме от тях да споделят и притежават специфичните знания и умения, които правят дизайнера ценен като специалист. С подготовката на идейните проекти завършва първия етап на проекта, с който представяме в повече или по-малко окончателен вид възможните варианти на търговската марка. Вариантите са конкретни и изборът им е резултат не на „това ми харесва“, а на предвижданията на екипа, състоящ от клиента и студиото, за това как потребителят ще види и възприеме новата марка, какви асоциации ще пробуди тя в целевата група.

Търговски марки. Идейни проекти.

Колкото и подробно да е било заданието, колкото и сериозни да са били проучването и маркетинговите прогнози, всеки нов продукт и търговска марка е крачка в неизвестното. Затова дизайнерът е длъжен да създаде у клиента възможно най-ясната представа, за да може той да направи своя избор обосновано. С тази цел кандидатите за бъдеща търговска марка Natura се апликират върху сходни конкурентни продукти и клиентът получава своята „тема за размисъл“. Избраните за втори кръг марки се тестват върху опаковки на подобни продукти, за да може клиентът да надникне в бъдещето и да си представи как ще изглежда марката му на реални опаковки наредени върху щандовете на магазина. Вариантите са по-зрели, преминали през поредица обсъждания, промени и уточняване.

Разработка концепции.

В практиката ни сме стигнали до истината, че обсъждането на предложените варианти отнема почти толкова време, колкото времето, необходимо за изработването им. И това време не е прахосано: това е времето, когато специалисти от различни направления поглеждат кандидатите от своята си камбанария, съгласуват мненията си. Това е и времето, когато се уточняват и решават производствени и технологични проблеми, когато се завършва стратегията за дистрибутиране. Всеки един от тези фактори влияе на избора и внася своите корективи в търговската марка. Дизайнерът също не стои настрани от този процес. В хода на работата и обсъжданията ние внасяме промени и подобрения. Дизайнът е приложно изкуство и всеки проект се подчинява на срокове. Но докато срокът не е изтекъл и не е произнесено одобрението на финалния вариант, ние работим върху марката, като на всяка стъпка внасяме в нея все повече професионализъм и зрелост.

Резултатът на изследването на обществени тенденции, бизнес-замисли, планиране, технологична реализация и творчество е финалният вариант на марката. След одобрението й тя става закон и започва да се използва и прилага, което е и истинския тест за професионализма на дизайнера, и за добре свършената от него работа.

Търговска марка Natura.

Всичко казано дотук не са размисли от вида „какво е искал да каже автора?“ Процесът на дизайн преминава през удивително число варианти и избори. Някои от тях са осмислени и осъзнати, а други се правят на база интуитивна преценка, основа на която е огромния опит, който е научил окото и ума да забелязват детайли, които човек извън занаята не би забелязал и оценил.

 

Опаковката Natura

Проектът Natura от самото начало стартира с ясно дефинирани разнообразни групи продукти. 

Продуктите са обединени най-общо в категорията „здравословни храни“ – сектор, който в последните години има трайна тенденция към развитие и притежава голям потенциал, както с преките ползи от консумацията на подобни храни, така и заради променящото се обществено мнение в полза на здравословния начин на живот. Намерението на Макпрогрес е да се възползва от тази тенденция и да допринесе обществена полза с традиционно високото качество на продукцията си и високата си конкурентоспособност.

Голямото разнообразие на продуктите под марката Natura е обусловено от желанието на клиента да навлезе на пазара масирано, с присъствие във всички категории продукти. Това помага също така да се оптимизират разходите за първоначалната реклама и да се изгради бързо голяма група от лоялни потребители.

Първоначалната целева група на продуктите Natura е съставена от добре образовани хора в активна възраст без ограничение на пола; жители на големите градове, в които е съсредоточено основното население на всяка страна. Продуктите са ориентирани както за вътрешно потребление в Македония, така и за международния пазар, основно - страните от бивша Югославия и Европа.

Позиционирането на продуктите с марка Natura е в средния и висок ценови сегмент при гарантирано високо качество или накратко – продуктите Natura са от вида „value for money“.

Задачата по дизайна на опаковките Natura е сложна заради противоречивите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени:

 • печат върху различни материали и с различни технологии;
 • различни видове опаковка;
 • силна принадлежност към бренда;
 • висока степен на информативност;
 • много богата продуктова гама;
 • зрелищност.

Доброто предварително планиране ни позволи, вместо да работим „на парче“, да започнем от създаването на обща графична концепция за дизайна на опаковките. В състезанието участваха четири варианта, като всеки от тях покриваше цялата гама продукти и видове опаковки.

Разработка концепция.

След като беше избран фаворита, работата продължи с уточняването и разработката на подробностите. Тества се и един от другите варианти на опаковката, за да се убеди клиента в правотата на избора си.

Разработка концепция.

Работи се върху основните цветови гами и колорита на сериите опаковки.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Основен проблем беше и постигането едновременно на силна идентичност на опаковката в обкръжението на конкурентните продукти, без да се затруднява диференцирането на отделните продукти Natura.

Колорит и гами на концепцията.

Колорит и гами на концепцията.

Колкото повече напредва проекта, толкова по-фини са корекциите и промяната по детайлите, докато в един момент се казва: „Добре! Работим по вариант 51, версия 4“ и се подава първото задание за конкретна опаковка, с точните размери, разгъвка, параметри, текст и стойности. Това е моментът, в който дизайнът на опаковка се превръща от графична концепция в конкретен продукт. Когато се оказва, че текстовете с плюсовете на продуктите са твърде дълги и се налагат промени. Стискаме си ръцете с клиента за намален по обем и преаранжиран текст. Появява се нуждата от и спешно се разработват спомагателни графични символи и елементи – здравият скелет на концепцията обраства с плътта и мускулите на конкретното й прилагане.

Концепция. Финален вариант.

Една след друга се появяват кутиите за Мюсли Natura и следващите опаковки:

 • Изсушени плодове Natura
 • Мюсли с тропически плодове
 • Екструдирани зърнени закуски Natura
 • Зърнени закуски Natura
 • Семена Natura
 • Корнфлейкс Natura
 • ...

. . .

Тази публикация нарушава неписаното, но желязно правило на студиото да показваме на сайта си само и единствено завършени и тиражирани проекти. Тя има една-единствена цел: да покаже какво се крие зад всяка една „картинка“ в Склада – къртовска творческа работа.

 

И резултата:

„Во текот на оваа година Макпрогрес планира и дополнителна инвестиција во производите „натура“ од уште еден милион евра во проширување на капацитетите и асортиманот на производи.Планираме брендот да се најде на странските пазари каде што е застапен Макпрогрес во 42 држави. Производите се издвојуваат по дизајнот, пакувањето, амбалажата за кои веќе сме номинирани за награда на поранешните југословенски републики,“ изјави Глигор Цветанов, генерален директор на Макпрогрес.