Епопеята Булстрад


Нетипично задание за нетипичен дизайн. Клиент: Булстрад

Ако категоризираме работата си според срока и обема, можем да приемем, че най-често срещаната задача е „проект“ – работа, която се изпълнява в рамките на един до три месеца и обхваща дизайна на корпоративна идентичност или на гама опаковки. Следващото ниво задача е „кампания“ – изпълнява се за три месеца до година време. Обхваща цялостно изграждане на търговска марка, с пълна гама опаковки, рекламни и информационни материали за тях. Кампанията определя цялостната насока на значима част от продукцията на нашия клиент за години напред. Най-глобалната мерна единица в нашата работа е „сага“ – цялостна работа за клиент, която обхваща мащаби от време, сравними с човешкия живот. Включва в себе си многобройни проекти и кампании, изграждащи лицето на фирмата и нейната продукция в продължение на десетилетия.

Някъде между „кампания“ и „сага“ се намира „епопея“. Епопеята също се развива в рамките на много години и е знаково определяща дейността на клиента ни. Интересното е, че „проект“ могат да генерират всички фирми. На „кампания“ са способни умните и далновидните. „Епопея“ и „сага“ могат да създават единици. Тези, които притежават стратегическо мислене, висок професионализъм и безупречни лични качества.

Тази задача започна за нас със спечелването на вътрешния конкурс за  лого за 50-годишнината на Булстрад.

Когато през 2010 година започнаха разговорите с Булстрад на тема дизайна на тяхната документация, знаехме, че влизаме в една епопея. Епопея, защото трябваше не само да определим формалните правила, формати, шрифт, кегел и отстояния, които трябва да се следват при създаването на техните документи. От 2010 година досега през нашето студио преминава и придобива окончателния си вид всеки един документ на Булстрад: над 60 отделни застрахователни продукта, включващи полица, предложение, добавъци, калкулатор, сметки, общи условия… Всеки един документ е в две копия и два варианта – за печат и електронен. С по десетина версии на промените. Буквално хиляди страници документация. За всеки един документ, освен общите правила, се отчитат и особеностите на конкретния застрахователен продукт. Внезапни промени в закона налагат гимнастики и магии, за да се запази логиката на работа с документа, всичките „Булстрадски“ характерни черти.

Първият и най-значим етап от тази епопея беше обобщаването на изискванията и практиките на служителите на Булстрад. Документацията им получи характерен дизайн, при който с минималистични средства – композиция, шрифт и цвят, беше дефиниран външния вид на документите. Беше изведена и другата „Булстрадска“ характеристика – строгата вътрешна логика и функционалност на документа. Мястото и вида на всяко едно поле, квадратче и пояснителен текст бяха подчинени на система, съобразена с потребителския начин на осъзнаване и действие. В резултат Булстрад получиха нагледни, коректни и лесни за употреба документи, всеки един от които с несъмнена корпоративна принадлежност.

Полица Булстрад Каско Стандарт. Версия за печат

Вторият етап на епопеята беше изготвянето на електронната версия на документацията. Това наложи проучването на нови за нас възможности на софтуера. Съвместно с IT-дирекцията на Булстрад стигнахме до общ знаменател: корпоративния вид и логика на документите бяха допълнени с нови правила и рамки. Видът и параметрите на всяко поле бяха собственоръчно тествани в Булстрад на директорско ниво – още една характерна черта от съвместната ни работа: тоталния ангажимент. Впрочем, това е характерно за повечето от най-успешните ни клиенти.

След фиксирането на всички „визуални“ и „информационни“ параметри се започна къртовската работа по тяхното прилагане при изготвянето на всеки един документ – а това са десетки застрахователни продукти, всеки един от които с по няколко съпътстващи документа, всеки един от които – в три, четири или десет версии, докато се стигне до съвършенството.

Дейността на едно застрахователно дружество се определя от много фактори: вътрешни решения на управителите на дружеството, идеи за нови продукти, промени в законодателството, развитие на технологията, та дори и от промените в климатичните условия. Всеки един от тези фактори налага промени, развитие, надграждане на съществуващия документопоток. Всяка една промяна се отразява в документацията, заради което разработихме архивна система, която няма аналог в нашата дейност. Това беше моментът, в който системата доби зрялост и започна масовото ѝ прилагане. А на графичните дизайнери се наложи да изучават как печатат касовите апарати, за да вместим в един касов бон информацията от страница А4. Решаваха се текущи проблеми: документите се използват в реално време, на десетки различни платформи, от хора с различна квалификация. Всеки един възникнал въпрос изисква своето решаване, като понякога налага цялостна промяна в базите данни или бланките на документите. Този тип работа изисква перфектна координация между съответните дирекции и студиото, нещо което се получава лесно, когато и двете страни са добре мотивирани и с високо ниво на професионализъм.

Един от основните въпроси при употребата на електронните шаблони беше големия трафик данни заради избраната платформа. Задачата по намаляването на трафика ознаменува следващия етап от епопеята – минаването на по-прост и по-компактен формат, съответно – и на друг програмен продукт. Програма, която априори не може да се използва за точно форматиране. Всичките ѝ настройки по подразбиране, цялостния ѝ модел на работа е насочен към лесното създаване на зрелищни документи от хора с минимална квалификация. А нашата задача беше точно форматиране, което да дава предсказуеми, а най-добре – идентични, резултати на всеки един компютър с всяка една операционна система. Е, вече можем да напишем ръководство на тази тема.

Полица Гражданска отговорност на автомобилистите. Електронен вариант

В момента, в който подобрената система беше внедрена в практиката на Булстрад, бяха извършени промени в законодателството. Това позволи разработването на абсолютно различен, нов модел на съставянето на документите, откъдето дойде и абсолютно различно, по-адекватно структуриране на информацията, откъдето дойде и създаването на нов дизайн и оформление. Последваха тестове и внедряването на новия облик.

Полица Каско Градушка. Електронен вариант,
 втора версия

Замисълът на новия тип документ, титаничната работа на IT-дирекцията на Булстрад и желанието за непрекъснато усъвършенстване на ръководството създадоха предпоставки за изнасяне на цялата оперативна дейност по застраховането в Интернет-пространството. Разработката на Булстрад. Матрицата. е обемиста и цялостна глава в епопеята, предмет на друга публикация.

Матрицата отдавна работи, а епопеята продължава, заради непрекъснатите усилията на Булстрад да е на гребена на вълната – най-важния фактор за висока конкурентоспособност и пазарен успех.