Русе – европейска столица на културата 2019

търговска марка и корпоративна идентичност, август 2012
Русе - европейска столица на културата 2019
Победител в международен конкурс. Търговска марка и идентичност.
 


Графичен знак и логотип за Русе - европейска столица на културата 2019

Рядко участваме в конкурси, особено свързани с държавна администрация. В този случай единствено емоцията и афинитета ни към този град ни накараха да подкрепим местната инициатива. На 31 юли журито избра своя фаворит за марка на кампанията.

Латиница и кирилица. Русе 2019.

Заданието изглеждаше така:

Община Русе обявява международен конкурс за изработване на лого на кампанията „РУСЕ —ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019 ГРАД КАНДИДАТ“.

Логото ще се използва за нуждите на комуникационната кампания по подготовката на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г. Логото следва да интерпретира автентичния смисъл на концепцията за Европейска столица на културата, като отразява заедно с това духа и европейския контекст в историческото и културно развитие на Русе. Логото следва да отразява общата визия за развитието на Русе като модерен европейски град, Дунавската столица на България, град на традицията, модерността и европейската перспектива, на растежа и високия жизнен стандарт, на творчеството и иновациите, привлекателна културна и туристическа дестинация.

Визуалният образ следва да бъде интерпретиран като символ на цялата инициатива и на всяко едно от събитията, свързани с марката „Европейска столица на културата“. Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация, както и да съдържа потенциал за кинетично интерпретиране.

Цветови варианти. Русе 2019.

Графичният знак беше подкрепен с адекватна и съвременна типография и с основни цветове, изведени от местоположението и историята на града.

Акцидентни материали. Русе 2019.

Представянето на една марка изисква от авторите да предложат не само композиционни решения на графичния знак и типографията, но и примерни варианти за тяхното използване. Папката, визитните картички, пликовете и бланките са най-употребяваните материали в една кампания.

Акцидентни материали. Русе 2019.

Брандирани материали. Русе 2019.