BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Русе – европейска столица на културата 2019


Победител в международен конкурс. Търговска марка и идентичност.
 


Рядко участваме в конкурси, особено свързани с държавна администрация. В този случай единствено емоцията и афинитета ни към този град ни накараха да подкрепим местната инициатива. На 31 юли журито избра своя фаворит за марка на кампанията.

Заданието изглеждаше така:

Община Русе обявява международен конкурс за изработване на лого на кампанията „РУСЕ —ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019 ГРАД КАНДИДАТ“.
 
Логото ще се използва за нуждите на комуникационната кампания по подготовката на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г. Логото следва да интерпретира автентичния смисъл на концепцията за Европейска столица на културата, като отразява заедно с това духа и европейския контекст в историческото и културно развитие на Русе. Логото следва да отразява общата визия за развитието на Русе като модерен европейски град, Дунавската столица на България, град на традицията, модерността и европейската перспектива, на растежа и високия жизнен стандарт, на творчеството и иновациите, привлекателна културна и туристическа дестинация.

Визуалният образ следва да бъде интерпретиран като символ на цялата инициатива и на всяко едно от събитията, свързани с марката „Европейска столица на културата“. Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация, както и да съдържа потенциал за кинетично интерпретиране.

Графичният знак беше подкрепен с адекватна и съвременна типография и с основни цветове, изведени от местоположението и историята на града.

Представянето на една марка изисква от авторите да предложат не само композиционни решения на графичния знак и типографията, но и примерни варианти за тяхното използване. Папката, визитните картички, пликовете и бланките са най-употребяваните материали в една кампания.

 

 следващия проект: >> Звезди на пътя