MC Pharma

графичен знак и корпоративна идентичност, януари 2006
MC Pharma
Фирмен знак и корпоративна идентичност.

Графичен знак MC Pharma.

Фирменият знак е подкрепен с адекватно подбран гротесков шрифт и е развит в минимално необходимите за деловата дейност акцидентни материали.

 

Латиница и кирилица. MC Pharma.

Акцидентни материали. MC Pharma.