BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

MC Pharma


Фирмен знак и корпоративна идентичност.

Фирменият знак е подкрепен с адекватно подбран гротесков шрифт и е развит в минимално необходимите за деловата дейност акцидентни материали.

 

 

 следващия проект: >> Необалканика