BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

БУЛСТРАД БОНУС


Проектиране на търговска марка за серия застрахователни продукти.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД е лидер в застрахователния бизнес, поради което обръща голямо внимание на детайлите в представянето на своите продукти. Множеството застрахователни полици, съдържащи в името си „Булстрад бонус“, доведе до желанието им да проектираме търговска марка, която ясно да отличи тази група продукти.

 

Поради международния статус на дружеството, адаптацията на търговската марка на латиница е задължителна и необходима.

 

В специфични случаи може да се използва и съкратен вариант на марката. За да се избегне известна повтаряемост на имената, вариантът е удачен и в случаи, когато наред с търговската марка присъства и логотипа на дружеството.

 

 

 

 следващия проект: >> 50 години Булстрад