БУЛСТРАД БОНУС

търговска марка, октомври 2010
Булстрад бонус.
Проектиране на търговска марка за серия застрахователни продукти.

Графичен знак Булстрад бонус.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД е лидер в застрахователния бизнес, поради което обръща голямо внимание на детайлите в представянето на своите продукти. Множеството застрахователни полици, съдържащи в името си „Булстрад бонус“, доведе до желанието им да проектираме търговска марка, която ясно да отличи тази група продукти.

Търговски марки.

 

Поради международния статус на дружеството, адаптацията на търговската марка на латиница е задължителна и необходима.

Търговски марки латиница.

 

В специфични случаи може да се използва и съкратен вариант на марката. За да се избегне известна повтаряемост на имената, вариантът е удачен и в случаи, когато наред с търговската марка присъства и логотипа на дружеството.

търговски марки. Кратка форма. Булстрад бонус.