BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Дипляна Grow Factor

Дипляна Grow Factor
Рекламна дипляна. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Екофол

Дипляна Grow Factor

Дипляната запазва внушението на марката и етикета, с което допълва кумулативното въздействие на бренда: съчетанието на природа/растеж, наука и съвремие, които характеризират продуктите с тази марка.

предишния проект: >> Постер 007. Спектър