Grow Factor

Дипляна, февруари 2016
Grow Factor
Рекламна дипляна. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Екофол

Дипляна за листен течен тор Grow Factor

Дипляната запазва внушението на марката и етикета, с което допълва кумулативното въздействие на бренда: съчетанието на природа/растеж, наука и съвремие, които характеризират продуктите с тази марка.