Helasol

Дипляна,  декември 2016
Дипляна за течни торове Helasol
Рекламна дипляна. Графичен дизайн и предпечат.
Клиент: Екофол

Рекламно-информационна дипляна за продуктите с марка Helasol.

Рекламно-информационна дипляна за продуктите с марка Helasol. Високото съотношение качество/цена на тези добавки направи уместна употребата в дизайна на сребърен бронз, което допринесе за атрактивния вид на дипляната. Комбинацията сребро, бяло, червено и черно е безупречна и магнетична. Въздействието ѝ се допълва от графичните елементи, развиващи идеята на етикетите на продуктите Helasol.

Рекламно-информационна дипляна за продуктите с марка Helasol.

 

Поредица рекламни листовки за продуктите на GBM.