BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Cystostop Rapid vs Ciproflоxacin

брошура, януари 2013
Брошура. Дизайн, илюстрация, предпечат.
Клиент: Neopharm
Cystostop Rapid vs Ciproflaxin. Neopharm.​​​​​​​

Брошура Cystostop Rapid vs Ciproflaxin. Разтвор и корица

Същественото в заданието беше: информативен, простичък, стилен дизайн, насочен към лекари и фармацевти. Неофарм са от клиентите, които много добре си „познават“ необходимото излъчване, когато го видят, след което отделят необходимото внимание на проекта: прецизиране, изчитане на текста, дефиниране на акцентите.

 

 следващ проект: >> Almi