Много повече от енергия

Рекламни карета, юни 2013
Печатна реклама за кампания Много повече от енергия.
Рекламни карета. Клиент: Енергоинвестмънт

Рекламни карета за кампания на енергоинвестмънт - много повече от енергия

Задачата беше да създадем серия от рекламни карета за сп. Счетоводител, които да могат да се адаптират и за други медии.