BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Александар Парк

Меню, февруари 2015
Александар Парк
Меню и винен лист. Клиент: Макпрогрес

Меню и листа за вина за Александар Парк

След като създадохме графичния знак на Александар Парк Хотел на дневен ред застана дизайнът на менюто и листата за вина. Логичният избор за цвета на менюто и и листата за вина беше сребърен и златен бронз. Подборът на шрифтовете, стилистиката на илюстрациите, които нарисувахме за кориците – всичко това се определя от целевата група и от позиционирането на заведението. Другите елементи на дизайна се определят от предназначението на продукта – да информира клиентите на ресторанта. Клиентите са македонци и гости от целия свят, и това налага употребата на македонски и английски. Включват се и илюстрации, графични елементи от корицата.

 

 следващ проект: >> Каско градушка