Карго

рекламно каре, април 2014
Карго - рекламна кампания за Булстрад
Рекламно каре. Графичен дизайн и предпечат. Клиент: Булстрад

Рекламно каре за Карго

Задача: Да се направи проект за половин страница в сп. Биограф. Тема: Карго и Отговорност на превозвача. Предлагаме на Булстрад избор от три идеи. Те си избират веднага тази. Обръщаме се към фирмите предлагащи снимков материал, подбираме и купуваме необходимите ни фотоси. Следват ретуширане, промяна на броя на контейнерите, премахване на надписи и отличителни знаци, променяме тоналноста и цветовете... правим предпечата и предаваме на списанието за публикация.

Рекламно каре за Карго,
 в разтвор на списание