BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

TerraDena

опаковки, януари 2014
тревни смески Теrra Denna
Серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Тревни смески TerraDena парк

Това е частна марка (Private label) за клиент на GBM. Адаптация на дизайна заради променена опаковка, съчетана с осъвременяване на съществуващ дизайн. Добре подбраните тревни смески застанаха и под нов бренд също така убедително и резултатно.

Тревни смески TerraDena Сянка

Тревни смески TerraDena Спорт

Тревни смески TerraDena Слънце

 

 следващ проект: >> КОМ