BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Лактофол Ботаника

адаптация опаковки, януари 2014
Серия чували за тревни смески Лактофол Ботаника
Дизайн на серия опаковки за тревни смески. Клиент: Джи Би Ем Комерс

Тревни смески Лактофол Ботаника 5кг Спорт

Адаптация на дизайна на кутиите за Тревни смески. При всяка адаптация се променят форматът и нерядко – технологията за печат.

Тревни смески Лактофол Ботаника 5кг Парк

Тревни смески Лактофол Ботаника 5кг Слънце

 

 следващ проект: >> Iso +Mg350, Zn & vitamin B6