BG . EN . RU

NoComment Group Logo

Материалите на този сайт са публикувани под Creative Commons License ((CC) BY-NC-ND). Всички търговски и регистрирани марки са притежание на техните собственици

Grow Balance Booster pack (Sprctrum, F10)

Графичен дизайн на етикети и контраетикети, април 2019
Етикети и контраетикети за течен тор, клиент: RWA
Етикет за  Grow Balance течен тор Spectrum и F10. Клиент: RWA

Grow Balance Booster pack front labels Етикет за  Grow Balance течен тор Spectrum и F10. Клиент: RWA

Етикет за  Grow Balance течен тор Spectrum и F10. Клиент: RWA

​​​​​​​  следващ проект: >> Наш двор